Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-12/2020 2020-04-29; Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem

 

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem

Warszawa, dnia 29.04.2020 r.

Nr sprawy: TA/ZP-12/2020

Nr ogłoszenia: 535638-N-2020

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki nr 2, 2a, 2.1-2.9, 3, 4 do SIWZ w wersji edytowalnej
Załączniki od 1.1 do 1.9 do SIWZ
Testy Benchmarks z dnia 25.03.2020 r.
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Wyjaśnienia dla Wykonawców - 2
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania
Informacja o unieważnieniu postępowania w Części 7 zamówienia