Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-7/2020 2020-02-21; Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury do elektronicznego pomiaru nacisków elementów uprzęży na ciało człowieka

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę aparatury do elektronicznego pomiaru nacisków elementów uprzęży na ciało człowieka

Warszawa, dnia 21.02.2020 r.

Nr sprawy: TA/ZP-7/2020

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Informacja o unieważnieniu postępowania