Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-24/2018, 2018-10-12; Przetarg nieograniczony na sukcesywny zakup paliw w systemie bezgotówkowym

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGOw trybie przetargu nieograniczonego  na  sukcesywny zakup paliw w systemie bezgotówkowym

Warszawa, dnia 12.10.2018 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-24/2018

Nr ogłoszenia: 635535-N-2018

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania