Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TO/ZP-18/2018, 2018-10-02; Przetarg nieograniczony na prenumeratę czasopism zagranicznych oraz gazet i czasopism krajowych na 2019 r.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGOw trybie przetargu nieograniczonego  na prenumeratę czasopism zagranicznych oraz gazet i czasopism krajowych na 2019 r.

Warszawa, dnia 02.10.2018 r.

Nr sprawy: TO/ZP-18/2018

Nr ogłoszenia: 630618-N-2018

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Załącznik nr 2 do SIWZ po zmianach
Załącznik nr 3 - Formularz oferty po zmianach
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania