Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TP/ZP-14/2018, 2018-08-20, przetarg nieograniczony na zorganizowanie ogólnopolskich konkursów fotograficznego i filmowego

 

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie ogólnopolskich konkursów fotograficznego i filmowego popularyzujących prace w zawodach objętych Projektem pn. "Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji - INFODORADCA+"F

Warszawa, dnia 20.08.2018 r.

Nr sprawy: TP/ZP-14/2018

Nr ogłoszenia: 606298-N-2018

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ dla Wykonawców
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania