Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-11/2018, 2018-08-08; Przetarg nieograniczony na adaptację pomieszczeń na potrzeby laboratorium badawczo-demonstracyjnego do oceny zaawansowanych technologicznie środków ochrony indywidualnej i weryfikacji ich funkcjonalności w symulowanych warunkach użytkowania

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

w trybie przetargu nieograniczonego na adaptację pomieszczeń na potrzeby laboratorium badawczo-demonstracyjnego do oceny zaawansowanych technologicznie środków ochrony indywidualnej i weryfikacji ich funkcjonalności w symulowanych warunkach użytkowania 

Warszawa, dnia 08.08.2018 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-11/2018

Nr ogłoszenia: 601823-N-2018

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Testy
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (WORD)
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania