Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-1/2018, 2018-01-31; Przetarg niegraniczny na konserwację i naprawę sieciowego sprzętu do przetwarzania danych wraz z usługami w zakresie wsparcia teleinformatycznego

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na konserwację i naprawę sieciowego sprzętu do przetwarzania danych wraz z usługami w zakresie wsparcia teleinformatycznego.

Warszawa, dnia 31.01.2018 r.

Nr sprawy: TA/ZP-1/2018

Nr ogłoszenia: 512312-N-2018

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (WORD).
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania