Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-16/2017, 2017-11-20; Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB w Łodzi przy ul. Wierzbowej 48

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB w Łodzi przy ul. Wierzbowej 48

Warszawa, dnia 20.11.2017 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-16/2017

Nr ogłoszenia: 619058-N-2017

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ - w wersji edytowalnej (WORD)
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania