Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-10/2016, 2016-12-09; Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na usługę sprzątania w Warszawie i w Łodzi

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

w trybie zapytania o cenę na usługę sprzątania w Warszawie i w Łodzi

 

Warszawa, dnia 09.12.2016 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-10/2016

Nr ogłoszenia:

Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania