Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-13/2015, 2015-04-01; Przetarg nieograniczony na dostawę audiometrów

GŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę audiometrów

Warszawa, dnia 01.04.2015 r.

Nr sprawy: TA/ZP-13/2015

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Publikacja TED
SIWZ
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Informacja o wyniku postępowania