Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-27/2013, 2013-12-19. Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 

Warszawa, dnia 19.12.2013 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-27/2013

Nr ogłoszenia: 276239 - 2013

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ