Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
SZ/ZP-25/2013, 2013-12-05. Przetarg nieograniczony rezerwację, zakup i dostawę biletów lotniczych na przeloty zagraniczne, oraz biletów kolejowych na przejazdy zagraniczne wraz z ubezpieczeniem podróżnych

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

przetarg nieograniczony rezerwację, zakup i dostawę biletów lotniczych na przeloty zagraniczne,  oraz biletów kolejowych na przejazdy zagraniczne wraz z ubezpieczeniem podróżnych

Warszawa, dnia 05.12.2013 r.

Nr sprawy: SZ/ZP-25/2013

Nr ogłoszenia: 263739 - 2013

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ