Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-22/2013; 2013-11-20. Przetarg na usługi w zakresie wsparcia technicznego
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


przetarg na usługi w zakresie wsparcia technicznego

Warszawa, dnia 20.11.2013 r.

Nr sprawy: TA/ZP-22/2013

Nr ogłoszenia: 246111 - 2013

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ