Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TO/ZP-21/2013,19.12.2013. Przetarg nieograniczony na sprzedaż w prenumeracie na 2014 r. czasopism zagranicznych oraz gazet i czasopism krajowych

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

przetarg nieograniczony na sprzedaż w prenumeracie na 2014 r. czasopism zagranicznych oraz gazet i czasopism krajowyc.

Warszawa, dnia 14.11.2013 r.

Nr sprawy: TO/ZP-21/2013

Nr ogłoszenia: 239955 - 2013

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wyjaśnienia dla wykonawców 20.11.2013 - 1
Wyjaśnienia dla wykonawców 20.11.2013 - 2
Załącznik nr 1 do SIWZ - poprawiony
Załącznik nr 3 do SIWZ - poprawiony