Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-17/2013, 2013-09-19, Sukcesywna dostawa paliw w systemie bezgotówkowym
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


na sukcesywną dostawę paliw w systemie bezgotówkowym

Warszawa, dnia 19.09.2013 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-17/2013

Nr ogłoszenia: 191005 - 2013

SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu
Wyjaśnienie dla wykonawców
Wyjaśnienie dla wykonawców 24.09.2013 r.