Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-16/2013, 2013-09-13, Wykonanie usługi w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z wykonaniem budynku laboratoryjnego Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska (Tech-Safe-Bio) CIOP-PIB w Warszawie

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


wykonanie usługi w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z wykonaniem budynku laboratoryjnego Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska (Tech-Safe-Bio) Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

Warszawa, dnia 13.09.2013 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-16/2013

Nr ogłoszenia: 186305 - 2013

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Ogłoszenie o zamówieniu