Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-14/2013, 2013-07-17, Dostawa spektrometru podczerwieni z transformacją Fouriera

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dostawa spektrometru podczerwieni z transformacją Fouriera.

Warszawa, dnia 17.07.2013 r.

Nr sprawy: TA/ZP-14/2013

Nr ogłoszenia: 279608 - 2013

SIZW do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu