Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-13/2013, 2013-06-26, Wykonanie budynku laboratoryjnego Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska (Tech-Safe-Bio) CIOP-PIB w Warszawie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

na wykonanie budynku laboratoryjnego Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska (Tech-Safe-Bio) Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

Warszawa, dnia 26.06.2013 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-13/2013

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Wniosek o dopuszczeniu do udziału
Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu - publikacja w TED
Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu - publikacja w TED