Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-3/2013, 2013-06-18, Świadczenie usług telekomunikacyjnych
 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
na świadczenie usług telekomunikacyjnych

Warszawa, dnia 18.06.2013 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-3/2013

Nr ogłoszenia: 115107 - 2013

Ogłoszenie o zamówieniu
SIZW do pobrania
Załącznik nr 2 do SIZW Formularz ofertowy po zmianach
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Wyjaśnienia
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA