Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-10/2013, 2013-05-13, Dostawa przenośnego multimedialnego komputera eksperymentalnego z wyświetlaczem 17, przystosowanego do projekcji 3D i układem co najmniej dwóch kart graficznych, bardzo wysokiej wydajności
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dostawa przenośnego multimedialnego komputera eksperymentalnego z wyświetlaczem 17, przystosowanego do projekcji 3D i układem co najmniej dwóch kart graficznych, bardzo wysokiej wydajności (przeznaczonego do prac eksperymentalnych w zakresie zastosowań technik rzeczywistości wirtualnej), umożliwiającego mobilną pracę z aplikacjami przetwarzania graficznego 3D w czasie rzeczywistym i prowadzenie eksperymentów w zakresie zastosowań technik VR, a także prace obliczeniowe i projektowe, wraz z instalacją, skonfigurowaniem i przetestowaniem systemu operacyjnego w siedzibie Zamawiającego.

Warszawa, dnia 13.05.2013 r.

Nr sprawy: TA/ZP-10/2013

Nr ogłoszenia: 74569 - 2013

SIWZ do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu