Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-9/2013, 2013-04-25, Dostawa sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi dla potrzeb badań naukowych oraz prac rozwojowych i upowszechniających w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


Dostawa sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi dla potrzeb badań naukowych oraz prac rozwojowych i upowszechniających w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także instalacja, skonfigurowanie i przetestowanie ww. sprzętu w siedzibie Zamawiającego.

 

Warszawa, dnia 25.04.2013 r.

Nr sprawy: TA/ZP-9/2013

Nr ogłoszenia: 63057 - 2013

Ogłoszenie o zamówieniu
Formularz ofertowy (OPZ) - Załącznik nr 1.1-1.5 do SIWZ
SIWZ do pobrania