Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-8/2013, 2013-04-19, Dostawa biletów transportu zbiorowego w Warszawie

 


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dostawa biletów transportu zbiorowego w Warszawie

 

Warszawa, dnia 19.04.2013 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-8/2013

Nr ogłoszenia: 155288 - 2013

SIWZ do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu