Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-6/2013, 2013-04-10, Dostawa kamery do badania wyładowań elektrostatycznych

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


na dostawę kamery do badania wyładowań elektrostatycznych

Warszawa, dnia 10.04.2013 r.

Nr sprawy: TA/ZP-6/2013

Nr ogłoszenia: 2013/S 072-119895

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu - publikacja TED