Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
NK/ZP-7/2013, 2013-04-10, Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy wraz z dodatkową opieką medyczną w Łodzi

ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem

na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy wraz z dodatkową opieką medyczną w Łodzi - pliki

Warszawa, dnia 10.04.2013 r.

Nr sprawy: NK/ZP-7/2013

Nr ogłoszenia: 2013/S 072-120190

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu - publikacja TED
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu