Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-5/2013, 2013-04-04, Dostawa chromatografu jonowego z detektorem przewodnościowym

 


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Warszawa: Dostawa chromatografu jonowego z detektorem przewodnościowym

 

Warszawa, dnia 04.04.2013 r.

Nr sprawy: TA/ZP-5/2013

Nr ogłoszenia: 50385 - 2013

SIWZ do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu