Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-4/2013, 2013-04-03, Dostawa biletów transportu zbiorowego w Warszawie

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dostawa biletów transportu zbiorowego w Warszawie

Warszawa, dnia 03.04.2013 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-4/2013

Nr ogłoszenia: 49325 - 2013

SIWZ do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu