Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
NK/ZP-2/2013, 2013-03-26, Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy wraz z dodatkową opieką medyczną

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM

na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy wraz z dodatkową opieką medyczną - pliki:

Warszawa, dnia 26.03.2013 r.

Nr sprawy: NK/ZP-2/2013

Nr ogłoszenia: 2013/S 061-102619

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu TED
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu