Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-1/2013, 2013-02-04, Dostawa modelu tułowia i głowy symulującego ruchy człowieka do badania przecieku wewnętrznego sprzętu ochrony układu oddechowego

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

na dostawę modelu tułowia i głowy symulującego ruchy człowieka do badania przecieku wewnętrznego sprzętu ochrony układu oddechowego.

Warszawa, dnia 04.02.2013 r.

Nr sprawy: TA/ZP-1/2013

Nr ogłoszenia: 17727 - 2013

SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu