Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-12/2012, 2012-06-20, Dostawa komory do badań dymotwórczości oraz kalorymetru stożkowego

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Nazwa postępowania: Dostawa komory do badań dymotwórczości oraz kalorymetru stożkowego


Ogłoszenie o zamówieniu :SIWZ do pobrania :

Warszawa, dnia 20.06.2012 r.

Nr sprawy: TA/ZP-12/2012

Nr ogłoszenia: 134707 - 2012;