Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-17/2010, 2010-11-03, Dostawa do Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB, ul. Wierzbowa 48, 90-133 Łódź, zwane dalej siedzibą Zamawiającego fabrycznie nowego urządzenia do badania i analizy zmian struktury fizycznej sorbentów węglowych, typu Autosorb lub równoważnego, wraz z jego zainstalowaniem, uruchomieniem, sprawdzeniem poprawności jego funkcjonowania oraz przeszkoleniem czterech pracowników Zamawiającego w zakresie jego obsługi.

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Dostawa do Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB, ul. Wierzbowa 48, 90-133 Łódź, zwane dalej siedzibą Zamawiającego fabrycznie nowego urządzenia do badania i analizy zmian struktury fizycznej sorbentów węglowych, typu Autosorb lub równoważnego, wraz z jego zainstalowaniem, uruchomieniem, sprawdzeniem poprawności jego funkcjonowania oraz przeszkoleniem czterech pracowników Zamawiającego w zakresie jego obsługi.

Ogłoszenie o zamówieniu :

SIWZ do pobrania :


Warszawa, dnia 03.11.2010 r.

Nr sprawy: TA/ZP-17/2010

Nr ogłoszenia: 309721 - 2010