Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-20/2010, 2010-11-17, Dostawa sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi, a także instalacja, skonfigurowanie i przetestowanie ww. sprzętu w siedzibie Zamawiającego.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na dostawę sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi, a także instalacja, skonfigurowanie i przetestowanie ww. sprzętu w siedzibie Zamawiającego.

 

Dostawa sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi, a także instalacja, skonfigurowanie i przetestowanie ww. sprzętu w siedzibie Zamawiającego.

Ogłoszenie o zamówieniu :

SIWZ do pobrania :

Załącznik nr 1.1-1.4 do SIWZ do pobrania :


Warszawa, dnia 17.11.2010 r.

Nr sprawy: TA/ZP-20/2010

Nr ogłoszenia: 327021 - 2010