Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-16/2010, 23.09.2010 r., Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego analizatora komórek, typu Vi-Cell lub równoważnego, z wyposażeniem (zestaw do analizy danych z oprogramowaniem) wraz z uruchomieniem, zainstalowaniem, sprawdzeniem poprawności jego funkcjonowania oraz przeszkoleniem czterech pracowników Zamawiającego w zakresie jego obsługi.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego analizatora komórek, typu Vi-Cell lub równoważnego, z wyposażeniem (zestaw do analizy danych z oprogramowaniem) wraz z uruchomieniem, zainstalowaniem, sprawdzeniem poprawności jego funkcjonowania oraz przeszkoleniem czterech pracowników Zamawiającego w zakresie jego obsługi.

Ogłoszenie o zamówieniu :

SIWZ do pobrania :

Wyjaśnienia:

Wyjaśnienia 2:


Warszawa, dnia 23.09.2010 r.

Nr sprawy: TA/ZP-16/2010

Nr ogłoszenia: 261803 - 2010