Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Komentarze

Rozkład czasu służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa - zmiana rozporządzenia

 

W dniu 1 lipca 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (Dz.U. poz. 1242), wydane na podstawie art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 66, z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 240, 347 i 641).

 

Rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 września 2018 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 106), dodając przepis § 4 ust. 2a, zgodnie z którym Komendant Służby Ochrony Państwa informuje funkcjonariusza, nie później niż w terminie siedmiu dni od otrzymania od niego wniosku określonego w przepisie § 4 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia, o: udzieleniu zgody na określone we wniosku godziny rozpoczęcia i zakończenia służby w podstawowym rozkładzie czasu służby; odmowie i przyczynie odmowy udzielenia zgody na określone we wniosku godziny rozpoczęcia i zakończenia służby w podstawowym rozkładzie czasu służby; innym możliwym terminie ustalenia zgodnego z wnioskiem określenia godzin rozpoczęcia i zakończenia służby w podstawowym rozkładzie czasu służby.

 

Oprac. Anna Gałązka-Sobocka
specjalistka ds. legislacji
BP8/2023

CiopAppLinkFiles
 
Maksymalizuj
Minimalizuj