Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Komentarze

Uchylenie rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego

 

Z dniem 1 lipca 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2023 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 1233).

 

Rozporządzenie, wydane na podstawie przepisów art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2022 r. poz. 1657, z późno zm.), uchyla rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 679, z późno zm.).

 

Oprac. Anna Gałązka-Sobocka
specjalistka ds. legislacji
BP8/2023

CiopAppLinkFiles
 
Maksymalizuj
Minimalizuj