Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Komentarze

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego - rozporządzenie

 

W dniu 16 czerwca 2023 r. ogłoszono rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 1118).

 

Zgodnie z rozporządzeniem -wydanym na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2022 r. poz. 1657, z późno zm.) - stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej odwołuje się dniem 1 lipca 2023 r. Z tym dniem traci moc rozporządzenie z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 1028) .

 

Oprac. Anna Gałązka-Sobocka
specjalistka ds. legislacji
BP7/2023

CiopAppLinkFiles
 
Maksymalizuj
Minimalizuj