Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Komentarze

Świadectwo pracy – zmiana rozporządzenia

W dniu 23 maja 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. poz. 912) wydane na podstawie art. 97 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 240 i 641).

 

Rozporządzenie wprowadza do świadectwa pracy, jako niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych, informacje dotyczące zwolnienia od pracy (przewidzianego w art. 1481 § 1 Kodeksu pracy) oraz urlopu opiekuńczego, wykorzystanych w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, a także liczby dni pracy zdalnej (przewidzianej w art. 6733 § 1 Kodeksu pracy), wykonywanej w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.

 

Ponadto nowelizacja zmienia załącznik określający pomocniczy wzór świadectwa pracy.

 

Oprac. Anna Gałązka-Sobocka

specjalistka ds. legislacji

BP6/2023

CiopAppLinkFiles
 
Maksymalizuj
Minimalizuj