Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Komentarze

Ustalanie okoliczności oraz przyczyn wypadków i chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Służbie Więziennej – zmiana rozporządzenia

W dniu 28 kwietnia 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków i chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Służbie Więziennej (Dz.U. poz. 800) wydane na podstawie art. 118 ust. 14 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2470 oraz z 2023 r. poz. 240, 347 i 641).

 

Rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków i chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Służbie Więziennej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1900) w zakresie, w jakim obowiązujące dotychczas przepisy powinny uwzględniać nową jednostkę organizacyjną Służby Więziennej – Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej, powołany ustawą z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1933).

 

Ponadto nowelizacja uwzględnia nową systematykę ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, zgodnie z którą sprawy ze stosunku służbowego Rektora-Komendanta rozstrzyga senat uczelni Służby Więziennej.

 

Oprac. Anna Gałązka-Sobocka

specjalistka ds. legislacji

BP6/2023

CiopAppLinkFiles
 
Maksymalizuj
Minimalizuj