Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Komentarze

Badania okresowe i kontrolne policjantów - zmiana rozporządzenia

 

W dniu 6 kwietnia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów (Dz.U. poz. 746).

 

Rozporządzenie zmienia m.in. § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów (Dz.U. poz. 110, z 2018 r. poz. 213, z 2019 r. poz. 439 oraz z 2022 r. poz. 31), gdzie do katalogu służb wskazanych w załączniku nr 3 do rozporządzenia dodano Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji.

 

Oprac. Anna Gałązka
specjalistka ds. legislacji
BP5/2022

CiopAppLinkFiles
 
Maksymalizuj
Minimalizuj