Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Komentarze

Przekazanie niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych - zmiana rozporządzenia

 

W dniu 1 kwietnia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych (Dz.U. poz. 604).

 

Rozporządzenie zmienia brzmienie § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych (Dz.U. poz. 526 i 1547). I tak, w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Sosnowcu Sądowi Rejonowemu w Sosnowcu przekazuje się rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Jaworznie oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Będzinie, Dąbrowie Górniczej. Jaworznie i Zawierciu.

 

 

 

Oprac. Anna Gałązka
specjalistka ds. legislacji
BP4/2022

CiopAppLinkFiles
 
Maksymalizuj
Minimalizuj