Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Komentarze

Rekompensata pieniężna oraz wyrównanie do wysokości rekompensaty wypłacanej strażakowi ratownikowi ochotniczej straży pożarnej – nowe rozporządzenie

 

W dniu 8 lutego 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie przyznawania rekompensaty pieniężnej oraz wyrównania do wysokości rekompensaty wypłacanej strażakowi ratownikowi ochotniczej straży pożarnej (Dz.U. poz. 286), wydane na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. poz. 2490).

 

Rozporządzenie określa tryb przyznawania strażakowi ratownikowi ochotniczej straży pożarnej (OSP) rekompensaty pieniężnej oraz wyrównania do wysokości rekompensaty (w przypadku gdy strażakowi ratownikowi OSP przysługiwałaby rekompensata przyznana w wysokości wyższej niż otrzymane wynagrodzenie albo otrzymany zasiłek chorobowy, albo otrzymane świadczenie rehabilitacyjne), a także wzór wniosków o ustalenie prawa do rekompensaty i wyrównania oraz dokumenty stanowiące podstawę do ustalenia i wypłaty rekompensaty i wyrównania. 

 

Zgodnie z § 6 rozporządzenia jego przepisy stosuje się, począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r.

 

Oprac. Anna Gałązka

specjalistka ds. legislacji

BP3/2022

CiopAppLinkFiles
 
Maksymalizuj
Minimalizuj