Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Komentarze

Ochotnicze straże pożarne – nowa ustawa

 

W dniu 1 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. poz. 2490). Wyjątkiem jest art. 44 ustawy, który wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

 

Ustawa określa m.in.: zadania ochotniczych straży pożarnych (OSP), zasady przygotowania strażaków ratowników OSP do udziału w działaniach ratowniczych, świadczenia na rzecz strażaków ratowników OSP oraz zasady finansowania OSP. Ustawa w sposób kompleksowy reguluje kwestie związane z OSP, której funkcjonowanie opierało się dotychczas na regulacjach zawartych m.in. w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 869 z późn. zm.) i ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2261).

 

Oprac. Anna Gałązka

specjalistka ds. legislacji

BP2/2022

CiopAppLinkFiles
 
Maksymalizuj
Minimalizuj