Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Komentarze

Stan zdrowia farmaceuty – nowe rozporządzenie

 

26 października 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2021 r. w sprawie składu i sposobu działania komisji orzekającej oraz trybu orzekania o stanie zdrowia farmaceuty (Dz.U. poz. 1922), wydane na podstawie art. 22 ust. 9 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz.U. z 2021 r. poz. 97 i 1559).

 

Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie składu i sposobu działania komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu farmaceuty lub wykonywania ściśle określonych czynności ze względu na stan zdrowia (Dz.U. z 2003 r. poz. 232 i 406), które utraciło moc z dniem 16 kwietnia 2021 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz.U. z 2021 r. poz. 97 i 1559). Rozporządzenie określa m.in.: skład komisji orzekającej o stanie zdrowia farmaceuty, tryb powiadamiania farmaceuty o powołaniu komisji, tryb pracy komisji, w tym kierowania na dodatkowe badanie lekarskie lub obserwację w podmiocie leczniczym, a także tryb podejmowania orzeczenia przez komisję.

 

Oprac. Anna Gałązka-Sobocka

specjalistka ds. legislacji

BP1/2022

CiopAppLinkFiles
 
Maksymalizuj
Minimalizuj