Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Komentarze

Statystyczna karta wypadku przy pracy - zmiana rozporządzenia

29 czerwca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz.U. poz. 1106), wydane na podstawie art. 237 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 i 1043).

 

Rozporządzenie zmienia załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz.U. poz. 80 oraz z 2010 r. poz. 1440 i 1612) określający wzór statystycznej karty wypadku przy pracy, o symbolu Z-KW. Zgodnie z § 2 rozporządzenia sporządzona według dotychczasowego wzoru karta wypadku może być stosowana do 31 grudnia 2019 r.

 

Oprac. Anna Gałązka-Sobocka
specjalista ds. legislacji

BP 7/2019

 

CiopAppLinkFiles
 
Maksymalizuj
Minimalizuj