Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Komentarze

Bezpieczeństwo i higiena pracy w odlewniach metali - nowe rozporządzenie

 

10 kwietnia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w odlewniach metali (Dz U. z 2018 r. poz. 48) wydane na podstawie art. 23715 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.). Określa ono wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy w odlewniach stopów żelaza i metali nieżelaznych (odlewniami są zakłady pracy lub ich części zajmujące się wytwarzaniem odlewów ze stopów żelaza i metali nieżelaznych).

 

W przypadkach znacznej ekspozycji pracownika na promieniowanie cieplne, rozpryski stopionego metalu i płomienie, podczas wykonywania czynności w warunkach bezpośredniej bliskości stopionego metalu, stosuje się odpowiednie środki ochrony indywidualnej, takie jak:

 

 1. odzież chroniącą przed czynnikami gorącymi i płomieniem, wykonaną z tkanin wełnianych, skóry, specjalnych syntetyków lub tkanin aluminizowanych zapewniających ochronę przed rozpryskami stopionego metalu i promieniowaniem cieplnym, dobraną do poziomu zagrożeń;
 2. hełmy ochronne, zabezpieczające głowę przed:
  a)  uderzeniami o niebezpieczne elementy,
  b)  uderzeniami pochodzącymi od spadających obiektów,
  c)   rozpryskami stopionego metalu;
 3.  osłony twarzy chroniące przed bezpośrednimi rozpryskami stopionego metalu;
 4. okulary ochronne z osłonkami bocznymi i odpowiednim filtrem chroniącym przed szkodliwym promieniowaniem podczerwonym;
 5. ochraniacze goleni nóg lub getry ochraniające skórę przed przecięciem, iskrami i rozpryskami stopionego metalu;
 6. odpowiednie obuwie ochronne, którego konstrukcja umożliwia jego łatwe zrzucenie w przypadku dostania się rozprysku stopionego metalu do jego wnętrza;
 7. odpowiednie rękawice ochronne, wyposażone w długi mankiet ochraniający część przedramienia, całe przedramię lub ramię, zapewniające ochronę przed działaniem czynników gorących i płomienia, wykonane z materiałów termoodpornych, o których mowa w pkt 1.

 

Oprac. Anna Gałązka specjalistka ds. legislacji

BP 4/2018

CiopAppLinkFiles
 
Maksymalizuj
Minimalizuj