Wydarzenia
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Konferencja pn. Stres w pracy. Wyniki europejskiego badania przedsiębiorstw w zakresie nowych i pojawiających się zagrożeń ESENER II
14 listopada 2018 r., Warszawa

 

Konferencja pn. Stres w pracy.

Wyniki europejskiego badania przedsiębiorstw w zakresie nowych i pojawiających się zagrożeń ESENER II

Warszawa, 14 listopada  2018 r.

Centrum Zielna, ul. Zielna 37, Sala Wystawowa I, wejście przez budynek C, 5 piętro

 

Program
Formularz zgłoszenia

 

PROGRAM

PROGRAM

 

10.00

Rejestracja uczestników

10.30

Otwarcie konferencji
– dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska, Z-ca Dyrektora ds. Techniki i Wdrożeń, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB)

10.35

Nowe i powstające czynniki ryzyka zawodowego a zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – wyniki ogólnoeuropejskiego badania przedsiębiorstw ESENER 
- dr Zofia Pawłowska, CIOP-PIB

11.00

Stres w pracy – czym jest i jak go ograniczać na poziomie organizacji
– dr Dorota Żołnierczyk, CIOP-PIB

11.30

Stres w pracy a zachowania kontrproduktywne pracowników
– dr Łukasz Baka, CIOP-PIB

 

 

12.00

Przerwa na kawę

 

 

12.30

Jak stworzyć miejsce pracy, w którym wszyscy dobrze się czują
– dr Przemysław Duchniewicz, Trener Kursów Certyfikujących MBTI, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

13.00

Zapobieganie mobbingowi
– dr Magdalena Warszewska – Makuch, CIOP-PIB

 

 

13.30

Ile pracodawców kosztuje stres
- dr Dorota Molek - Winiarska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

14.00

Temat stresu w pracy fizycznej i umysłowej w kompleksowych programach Corporate Wellness
- Beata Dyraga, Grupa Prodialolog 

14.30

Zakończenie konferencji
– dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska, Z-ca Dyrektora ds. Techniki i Wdrożeń, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB)

14.35

Obiad

 

Moderowanie konferencji: dr Zofia Pawłowska, CIOP-PIB