Wydarzenia
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Konferencja pn. „Praca odmładza”
Olsztyn, 7 września 2017 r.

Konferencja pn. „Praca odmładza”

Olsztyn, 7 września 2017 r.

Sala konferencyjna Hotel HP Park w Olsztynie

 

Uwaga: Konferencja odwołana przez Organizatora

 

Konferencja organizowana w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Praca odmładza”, koordynowanej przez CIOP- PIB

 

Patronat honorowy -  Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie

 

Propgram konferencji

 

 

 9.00 – 10.00 - Rejestracja uczestników

 

Program

 

10.00-10.15

Powitanie uczestników
Grzegorz Kulkowski, prezes zarządu oddziału OSPSBHP w Olsztynie, Jarosław Kowalczyk, Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie

10.15-10.45

„Praca odmładza”– kampania społeczna na rzecz poprawy bezpieczeństwa i jakości życia pracowników starszych
- Agnieszka Szczygielska, koordynator kampanii CIOP-PIB; Karolina Pawłowska-Cyprysiak, CIOP-PIB

10.45 – 11.15

Poprawa bezpieczeństwa pracy i jakości życia starszych pracowników – dobre praktyki z przedsiębiorstwa
– Joanna Kołakowska, Minerals Tech Szczytno

11.15 – 12.15

Przerwa kawowa i gry aktywizujące

Podczas przerwyuczestnicy konferencji będą mogli skorzystać z gier edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, przygotowanych przez Partnerów konferencji. Pod koniec konferencji wśród uczestników gier zostaną rozlosowane nagrody.

12.15 – 12.35

Szkolenia bhp, a prewencja wypadkowa
OIP Olsztyn

12.35 – 12.55

Wpływ szkoleń na bezpieczną obsługę urządzeń podlegającym UDT
-UDT w Olsztynie

13.00 – 14.00  Obiad
14.00 – 15.30

Warsztaty w grupach

     I grupa

Aktywne metody prowadzenia szkoleń:

  • Ćwiczenia z trzech wybranych metod prowadzenia szkoleń.
  • Narzędzie umożliwiające symulację zagrożeń – praca w grupach

Justyna Pokładnik, wykładowca TAM – GRAM

     II grupa

Szkolenie pracowników w różnym wieku

Karolina Pawłowska-Cyprysiak, CIOP-PIB

     III grupa

Promocja zdrowia w miejscu pracy

Katarzyna Hildt-Ciupińska, Agnieszka Szczygielska, CIOP-PIB

 

15.30 – 15.50

Podsumowanie prac w grupach.

Podsumowanie gier aktywizujących Partnerów konferencji – ocena konkursu i wręczenie nagród.

15.50-16.00

Dyskusja i zakończenie konferencji