Wydarzenia
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Konferencja pn. "PRACUJ NA ZDROWIE"
Poznań, 14 listopada 2017 r.

Konferencja

PRACUJ NA ZDROWIE

zamykająca polską edycję europejskiej kampanii

Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie

która odbędzie się 14 listopada 2017 r. w Poznaniu

w Concordia Design przy ul. Zwierzynieckiej 3, sala EXPO

 

Zaproszenie
Program Konferencji

 

Szanowni Państwo,

 

podczas tej konferencji dowiedzą się Państwo, jakie są wyzwania i szanse wynikające z różnorodności wiekowej pracowników, co warunkuje efektywność zespołów wielopokoleniowych i jaki jest związek między zarządzaniem wiekiem a dbałością o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.

Doświadczeni prelegenci – naukowcy, wykładowcy i trenerzy przedstawią nowe trendy w organizacji pracy i zarządzaniu pracownikami. 

Praktyczne aspekty wszystkich tych zagadnień zaprezentują przedstawiciele takich firm i zakładów pracy jak: Volkswagen Poznań, Zakład Opieki Zdrowotnej Medycyny Pracy Służby Więziennej w Szczecinie i EmiTel Sp. z o.o.

Uczestników zapraszamy także na część specjalną konferencji - pokaz filmu pt. „Automatic Fitness” i towarzyszący mu wykład pt. “Przyszłość pracy”, który przedstawi dr Joanna Wrzesińska, pracownik naukowy Politechniki Poznańskiej (godz. 17.30, Concordia Design, ul. Zwierzyniecka 3, sala C4), a także do udziału w wizycie w fabryce Volkswagen Poznań, która będzie miała miejsce 15 listopada 2017 r. o godz. 10.00.

 

Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny, a o przyjęciu zgłoszenia decyduje jego kolejność. Zgłoszenia będą przyjmowane do momentu wyczerpania miejsc.

 

Prelegenci konferencji:

 

dr Zofia Pawłowska, Kierownik Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, CIOP-PIB, Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joanna Sajko – Stańczyk,  psycholog, certyfikowany coach International Coaching Federation, właścicielka firmy szkoleniowej Saycoach

Psycholog, certyfikowany coach ogólnoświatowej organizacji coachingowej – International Coaching Federation, posiada akredytację ACC International Coaching Federation, trener, ekspert komunikacji międzypłciowej, doradca kariery, wykładowca akademicki. Certyfikowany Trener Neurolingwistycznego Programowania z zakresu rozwoju osobistego oraz zaawansowanej komunikacji. Od 10 lat prowadzi szkolenia otwarte oraz szkolenia dla firm z kompetencji społecznych. Obecnie prowadzi szkolenia i coaching w zakresie psychologicznych różnic płciowych oraz aspektów z obszaru gender w różnych dziedzinach życia społecznego i politycznego. W trakcie swoich zajęć łączy naukową wiedzę z zakresu badań nad płcią mózgu z praktycznymi metodami działania w sferze biznes- i life-coachingu, terapii oraz neurolingwistyki. Od 2008 roku jest prezesem Fundacji La Loba (www.laloba.eu), realizującej projekty unijne oraz projekty autorskie związane z rozwojem osobistym i zawodowym kobiet. Autorka książki: „Garnitur kontra garsonka, czyli jak zbudować dobre relacje w pracy”. Właścicielka firmy szkoleniowej www.saycoach.pl

 

dr hab. Maria Widerszal-Bazyl, prof. nadzw. CIOP-PIB, Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy, CIOP - PIB, Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarzyna Kozłowska-Kucharuk, psycholog Zakładu Opieki Zdrowotnej Medycyny Pracy Służby Więziennej w Szczecinie

 

Beata Dyraga, założycielka i prezes Grupy Prodialog, prekursorka corporate wellness w Polsce

Prekursorka wellnessu korporacyjnego w Polsce. Trener psychologii biznesu, coach, nauczyciel świadomego rozwoju. Założycielka  i prezes GRUPY PRODIALOG (www.prodialog.pl). Konsultant strategiczny i merytoryczny w zakresie programów corporate wellness, inspirujący mówca i trener. Autorka wielu publikacji na ten temat, artykułów, gość programów radiowych, konferencji i seminariów. Jest też twórcą i nauczycielem Praktyki Świadomej Obecności, propagatorem i liderem ruchu „Obecny-podaj dalej”. Prowadzi w tym zakresie spotkania, warsztaty i kursy. W świecie biznesu prowadzi wykłady inspirująco-motywacyjne, szkolenia i coachingi z obszarów komunikacji, wystąpień publicznych, kompetencji trenerskich, inteligencji emocjonalnej, asertywności, szeroko rozumianej równowagi praca-życie i uważności. Z jej warsztatów skorzystało tysiące ludzi. W sposób unikalny łączy wieloletnie doświadczenie w pracy z człowiekiem, strategiczny umysł i znajomość świata biznesu. 

 

Magdalena Mielcarek, Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

Magdalena Mielcarek, specjalista w dziale Ochrona Zdrowia w Volkswagen Poznań. Od 2008 roku zajmuje się organizacją i realizacją oferty profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia w ramach strategii personalnej Volkswagen Poznań. Z wykształcenia pedagog i promotor zdrowia. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zarządzania zasobami ludzkimi i pracą na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W życiu i w pracy bardzo ceni sobie kontakt z ludźmi, od których może czerpać wiedzę i energię. Prywatnie aktywna mama i miłośnik zdrowego stylu życia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariusz Matycz, EmiTel Sp. z o.o.

Od 2011 roku kierownik ds. BHP w EmiTel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Od początku pracy zawodowej związany z telekomunikacją, wieloletni społeczny inspektor pracy. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu BHP prowadzonych przez CIOP-PIB. Inicjator i autor wniosku konkursowego wyróżnionego II nagrodą w polskiej edycji Konkursu Dobrych Praktyk w 2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 dr inż. Bożena Gajdzik, Politechnika Śląska

Dr n. ekon. inż. Bożena Gajdzik jest pracownikiem Politechniki Śląskiej. W pracy naukowej zajmuje się problematyką zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi, identyfikując i przedstawiając zakres zmian wprowadzonych w różnych obszarach funkcjonowania biznesu po transformacji gospodarczej. Zbiór prac naukowych to 420 publikacji, w krajowych i zagranicznych czasopismach, monografiach i materiałach konferencyjnych.  Problematyka zarządzania była również przedstawiana przez autorkę w podręcznikach akademickich i monografiach naukowych. Autorka zwraca szczególną uwagę na nowe obszary zarządzania, takie jak: zarządzanie absencjami, zaangażowanie pracownicze, zarządzanie talentami, zarządzanie luką pokoleniową. Problematyka czynnika ludzkiego w zrestrukturyzowanych przedsiębiorstwach, analizowana jest również w ujęciu sektorowym (grupy przedsiębiorstw). Jako case study autorka podaje przykłady funkcjonowania sektora hutniczego w Polsce po restrukturyzacji tej branży przemysłu.

Kontakt z autorką: bozena.gajdzik@polsl.pl. Dorobek autorki dostępny jest na stronie: www.polsl.pl (zakładka: Biblioteka Główna).

 

Mariusz Kręc, trener, doradca, Prezes Zarządu firmy TSP Instytut, Poznań

Trener, Doradca, Prezes Zarządu firmy outsourcingu personalnego. Absolwent Psychologii Zarządzania na Uniwersytecie im. Adam Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2000-2009 związany z agencją zatrudnienia Work Service SA.  Zatrudniony kolejno na stanowiskach: konsultant personalny, Z-ca Kierownika Oddziału, Dyrektor Regionu – pełnomocnik zarządu, Dyrektor Linii Biznesowej Zarządzanie Zakładem. Zasięg  terytorialny działań obejmował zachodnią część kraju, oraz zachodniej Ukrainy (obręb lwowski).

W latach 2009 – 2010 ekspert ds. pośrednictwa pracy w  projekcie outplacementowym dla  byłych pracowników sektora budownictwa okrętowego stoczni Szczecińska Nowa i Stocznia Gdynia dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji (łącznie 8 000 osób). Autor pionierskiego projektu COZ (Centrum Ofert Zatrudnienia), współpracującego ściśle z Powiatowymi Urzędami Pracy, którego celem była maksymalizacja skuteczności działań aktywizujących uczestników projektu  prowadzących do ich zatrudnienia. Autor programów adaptacyjnych dla nowo zatrudnianych pracowników tymczasowych dla branży Automotive. Obecnie zarządzający spółką specjalizującą się w zarządzaniu absencją chorobową, wdrażaniu rozwiązań personalnych i ergonomicznych służących optymalizacji warunków pracy w przedsiębiorstwach.

Udziałowiec spółki świadczącej usługi contractingu inżynierów na terenie Polski i Niemiec.