Wydarzenia
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Szkolenie pt.: „Zasady oceny zgodności środków ochrony indywidualnej według rozporządzenia (UE) 2016/425”
Termin szkolenia: 25.05.2023 r., online

 

Szkolenie pt.: „Zasady oceny zgodności środków ochrony indywidualnej

według rozporządzenia (UE) 2016/425”

Ośrodek Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczych CIOP-PIB

Termin szkolenia: 25.05.2023 r., online

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest głównie do przedstawicieli firm wprowadzających środki ochrony indywidualnej do obrotu na rynku UE oraz uczestniczących w łańcuchu dostaw środków ochrony indywidualnej (producenci, upoważnieni przedstawiciele producentów, importerzy i dystrybutorzy). W szkoleniu mogą uczestniczyć również inne strony zainteresowane tematyką oceny zgodności środków ochrony indywidualnej.

 

Cel

Przekazanie podstawowej wiedzy na temat przebiegu i zasad oceny zgodności środków ochrony indywidualnej w celu ich wprowadzania do obrotu w Unii Europejskiej, w tym wiedzy dotyczącej modułów oceny zgodności stosowanych dla poszczególnych kategorii środków ochrony indywidualnej, wymagań stawianych podmiotom gospodarczym uczestniczącym w łańcuchu dostaw.

 

Forma realizacji

Szkolenie online, platforma ZOOM.

 

Prowadzący

Pracownicy CIOP-PIB zaangażowani w działalność Ośrodka Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych
i Roboczych.

 

Informacje organizacyjne

Szkolenie jest bezpłatne. Aby wziąć udział w szkoleniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie na adres:  ocw@ciop.lodz.pl  w terminie do dnia 30.04.2023 r.

Formularz zgłoszeniowy

W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu we wskazanym terminie prosimy o wysłanie zgłoszenia z informacją wskazującą na zainteresowanie wzięciem udziału w szkoleniu w innym terminie.

 

Program szkolenia

 

Godzina

Temat

Prowadzący

10.00 – 10.15

Powitanie i wprowadzenie

dr hab. inż. Katarzyna Majchrzycka, prof. nadzw. CIOP-PIB

- Kierownik Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB

10.15 – 11.00

Podstawowe definicje i zagadnienia związane z oceną zgodności środków ochrony indywidualnej

dr hab. inż. Katarzyna Majchrzycka, prof. nadzw. CIOP-PIB

- Kierownik Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB

11.00 – 11.45

Modułowa struktura oceny zgodności

mgr inż. Bogusława Kucikowicz-Gleń

- Ośrodek Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczych CIOP-PIB

11.45 – 12.15

Przerwa

12.15 – 13.00

Dokumentacja techniczna, deklaracja zgodności UE

mgr inż. Ewelina Głąbała

- Ośrodek Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczych CIOP-PIB

13.00 – 13.45

Uczestnicy łańcucha dostaw środków ochrony indywidualnej i ich obowiązki

mgr inż. Agnieszka Stefko

- Kierownik Ośrodka Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczych CIOP-PIB

13.45 – 14.15

Pytania i dyskusja

 

Szkolenie promuje wyniki zadania realizowanego w ramach VI etapu programu wieloletniego pn. „Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy”, finansowanego w zakresie zadań służb państwowych ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Zadanie nr 1.ZS.14 pt. „Wspomaganie krajowych podmiotów gospodarczych we wdrażaniu do krajowej praktyki gospodarczej wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej”.

Koordynator Programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.