Podzespół łącząco-amortyzujący

Podzespół łącząco-amortyzujący

   Zadaniem podzespołu łącząco-amortyzującego jest połączenie uprzęży, w którą ubrany jest człowiek, z punktem kotwiczenia na konstrukcji nośnej oraz złagodzenie skutków powstrzymywania spadania człowieka.

   Łagodzenie skutków powstrzymywania spadania odbywa się poprzez pochłanianie energii kinetycznej powstającej w fazie swobodnego spadania człowieka z wysokości. Przykładami rozwiązań podzespołów łącząco-amortyzujących są: amortyzator włókienniczy z linką bezpieczeństwa, urządzenie samohamowne, urządzenie samozaciskowe z giętką lub sztywną prowadnicą. Przykłady te w uproszczony sposób przedstawiono na rysunkach 1a, 1b i 1c.
   Podzespół łącząco-amortyzujący, pochłaniając energię kinetyczną spadającego człowieka, ogranicza siłę działającą na klamrę zaczepową uprzęży do wartości nie większej niż 6 kN. Wartość ta jest uznawana za bezpieczną dla organizmu człowieka w przypadku stosowania szelek bezpieczeństwa.
Przykładowy efekt działania amortyzatora włókienniczego w porównaniu z linką bezpieczeństwa podczas powstrzymywania spadania sztywnego obciążnika o masie 100 kg przedstawiono na rysunku 2. Wykres ten potwierdza zasadę, że sama linka bezpieczeństwa nie może być stosowana jako podzespół łącząco-amortyzujący, gdyż nie zapewnia odpowiedniego ograniczenia obciążeń dynamicznych działających na organizm człowieka.
   Urządzenia samohamowne i samozaciskowe, podobnie jak amortyzatory włókiennicze, ograniczają siłę działającą w punkcie kotwiczenia na konstrukcji stałej do bezpiecznej dla człowieka wartości, a ponadto skracają do niezbędnego minimum drogę swobodnego spadania człowieka.
   Właściwość ta jest niezwykle cenna z punktu widzenia zmniejszenia ryzyka uderzenia spadającego człowieka o elementy konstrukcji stanowiska pracy oraz wystąpienia u niego przeciążeń mogących wywołać obrażenia organów wewnętrznych oraz kręgosłupa.
Rys. 1a. Przykładowe rozwiązania podzespołów łącząco-amortyzujących
Amortyzator włókienniczy z linką bezpieczeństwa
1 - amortyzator włókienniczy, 2 - linka bezpieczeństwaRys. 1b. Przykładowe rozwiązania podzespołów łącząco-amortyzujących
Urządzenia samohamowne
a) Urządzenie z linką stalową
b) Urządzenie z taśmą włókienniczą
Rys. 1c. Przykładowe rozwiązania podzespołów łącząco-amortyzujących
Urządzenia samozaciskowe
a) Urządzenie z giętką prowadnicą; b) Urządzenie ze sztywną prowadnicą
1- prowadnica, 2 - mechanizm samozaciskowy, 3 - element pochłaniający energię, 4 - zatrzaśnikRys. 2 Łagodzenie skutków powstrzymywania spadania przez podzespoły łącząco-amortyzujące
a) Powstrzymywanie spadania przez linkę bezpieczeństwa
b) Powstrzymywanie spadania przez amortyzator włókienniczy