Czynniki atmosferyczne

Czynniki atmosferyczne

Duża część prac budowlanych oraz związanych z transportem i rolnictwem wykonywana jest na otwartej przestrzeni. Środowisko pracy na tych stanowiskach kształtowane jest przez panujące warunki atmosferyczne.

Do czynników uciążliwych występujących na tego typu stanowiskach pracy można zaliczyć:

  • wysoką lub niską temperaturę otoczenia,
  • opady atmosferyczne (deszcz, śnieg lub grad),
  • wiatr,
  • intensywne promieniowanie słoneczne.

Niektóre prace wykonywane są na przemian w pomieszczeniach i poza nimi co potęguje niekorzystny wpływ środowiska z uwagi na znaczny gradient temperatury i wilgotności.
Istotne zagrożenie dla oczu i skóry stanowi również ekspozycja na intensywne promieniowanie słoneczne.

Do ochrony przed czynnikami atmosferycznymi stosowane są: